Instal·lació del cablejat informàtic per a oficines, habitatges, botigues…

Muntatge d’antenes de TV i satèl·lit.