Instal·lació elèctrica del nou espai de Corretja cuines

Instal·lació elèctrica del nou espai de Corretja cuines