Instal·lació de l’enllumenat d’una piscina interior climatitzada

Muntatge de tires de led IP67 a la superfície de les bigues de fusta per donar llum indirecte.